עמוד:78

WORDS THAT ARE BOTH VERBS AND NOUNS Choose the correct translation for each word C in bold . Kim always smiles when she is happy . . 1 מחייכת / تبتسم . a חיוכים / بسمات . b Our next stop is the Antarctic . . 2 לעצור / يتوقف . a תחנת עצירה / موقف . b I had a strange dream last night . . 3 לחלום / أحلم . a חלום / حلم . b DSPELL IT ! Sometimes, when we hear the long “a” sound in the middle of a word, we spell it “ai”, as in rain or tail . › Spell It ! Rules, page 163 Look at the words with “ai” and match them to the pictures . 1 Use the Glossary to help you . rain . 1 tail . 2 paint . 3 sailor . 4 email . 5 train . 6 בחרו את התרגום הנכון . إختاروا الترجمة الصحيحة . . I love chocolate ice cream . 4 אוהב / احبّ . a אהבה / حب . b There is a lot of snow on the mountain . . 5 שלג / ثلج . a יורד שלג / يسقط ثلجًا . b The boys often ride their bikes in . 6 the park . פארק, גן / منتزه . a חונים / يوقفون . b Workbook, page 74 › Choose one of the words in exercise D1 and write a sentence . 2 a d b e c f 78

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר