עמוד:90

Guy Choose the correct answer . B You must / mustn’t drive the car . You’re too young . . 1 Please help me . I can / can’t open the door . . 2 You must / mustn’t drink a lot of water on a hot day . . 3 The light is red . You must / mustn’t cross the road . . 4 Itamar is very strong . He can / can’t lift more than 100 kilograms . . 5 Sorry, but you can / can’t take this book out of the library . . 6 With a partner, talk about what C the people below can / can’t or must / mustn’t do . בחרו את התשובה הנכונה . إختاروا الإجابة الصحيحة . שוחחו על מה שהאנשים למטה יכולים / לא יכולים, חייבים או אסור להם לעשות . تحدّثوا عما يستطيع / لا يستطيع الأشخاص، يجب عليهم أو يخطر القيام به . Ami Jon Ella I lost my phone . The weather is perfect today and there’s no school . Masha Ami can’t call his friends . Workbook, page 88 › It is very hot outside . I’m really hungry ! Oh, no ! I left my homework in the car . 90

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר