עמוד:61

3 PART Reading You are going to read an article about Finland, a beautiful country in the north of Europe . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ country weathertourist visitlight ( n ) pleasantfreezing cold go for a hike With a partner, talk about the pictures . 2 Use the words in exercise A1 and the phrases below to help you . The woman is … She wants to … Finland is … I’d like to … שוחחו על התמונות . تحدّثوا عن الصورتين . 59 Workbook, page › NEW Words B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . between specialmidnight millionsdifference lakeclear ( adj ) dark all the time interested in Workbook, page 60 › Finland Summer Winter 1 2 61 2 UNITPART 3 UNIT 1 PART 1

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר