עמוד:53

B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . Reading in a special plane . ) מסע / رحلة ( You are going to read an article about an important journey GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ 2 PART With a partner, talk about the picture . Use the words 2 in exercise A1 and the phrases below to help you . I think … It looks … I’d love to … I agree, but … שוחחו על התמונה . تحدّثوا عن الصورة . NEW Words catch fact flew flight fly important journey pilot plane slow wings without around the world save moneyget from place to place great news Workbook, page 53 › amazing give up do something sun weather Workbook, page 52 › 53 2 PART 2 UNIT

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר