עמוד:47

Word Power Complete the sentences with the words below . A wonderful clean something late at night each other SONGKRAN : Thailand’s Water Festival At this festival, people throw water at … . . 1 One rule is that you can only throw … water at someone . . 2 JERUSALEM FESTIVAL OF LIGHT You should bring … warm with you . . 3 People walk around the Old City till … . . 4 It is a … event . . 5 Give examples of the following . B Pay attention to the new words in bold . things you can throw . 1 things that are great fun . 2 a rule in your school . 3 something that is free . 4 C Choose the correct answers . השלימו את המשפטים עם המילים שלמטה . أكملوا الجمل بالكلمات أدناه . תנו דוגמאות . שימו לב למילים המודגשות . أعطوا أمثلة . انتبهوا إلى الكلمات المشدّدة . בחרו את התשובות הנכונות . إختاروا الإجابات الصحيحة . THE KARMIEL DANCE FESTIVAL Every year I go to the Karmiel Dance Festival . It is a very exciting / clean event . You can see dancers from all over . 1 the world . I always 2 . spend the night / throw in one of the hotels near Karmiel . That way, I do not have to 3 . drive / throw home late at night . I never 4 . miss / drive this festival . It’s 5 . best of all / great fun ! AROUND ISRAEL 2 UNITPART 1 47

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר