עמוד:44

NOW READ With a partner, think of some ideas for a C חשבו על רעיונות לפסטיבל קיץ . . summer festival . Use the Useful Language to help you فكّروا بفكر حول مهرجان صيفي . Rea ding You are going to read two webpages about summer festivals around the world . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ amazing wearsummer warmevent festivalclothes cool Workbook, page 42 › 1 PART With a partner, talk about the pictures . Use the 2 words in exercise A1 and the phrases below to help you . Let’s go to … I’d love to go … I like … I don’t like … שוחחו על התמונות . تحدّثوا عن الصورتين . NEW Words B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . ) clean ( adj rule ( n ) light ( n ) miss ( v ) everything excitingdirty drive ( v ) best of all each other great fun Workbook, page 43 › How about a water festival ? Yes ! That sounds like fun ! USEFUL LANGUAGE How about … I like your idea . We could … That sounds like fun ! 2 1 something throw wonderful it’s free late at night spend the night 44

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר