עמוד:23

MEET MARK INGLIS Mark Inglis was born in 1959 in New Zealand . When he was a boy, he had a dream : he wanted to climb Mount Everest . But in 1982, his life changed . Mark was climbing Mount Cook 1 when the weather changed suddenly . After 13 days, a rescue team 2 found Mark . He was freezing cold . They took him to the hospital . Mark had bad frostbite 3 and he lost both of his legs . Answer the questions . What was Mark’s dream ? . 1 When did the rescue team find Mark ? . 2 Where did the rescue team take Mark ? . 3 Choose the correct answer . It took Mark a long time / a few days to get better . . 1 Mark gave up / didn’t give up on his dream . . 2 CLIMBING MOUNT EVEREST It took Mark a long time to get better, but he didn’t give up on his dream . He still wanted to climb Mount Everest . Then, on May 15, 2006, his dream came true 4 . Mark was the first person to climb Mount Everest with two artificial legs 5 ! Mount Cook – the highest mountain in New Zealand 1 צוות הצלה / فريق إنقاذ rescue team 2 כוויות קור / قضمة صقيع frostbite 3 התגשם / تحقّق came true 4 רגליים תותבות / رجلان اصطناعيان artificial legs 5 Where was Mark on May 15, 2006 ? D Choose the correct answer . a . on Mount Everest b . on Mount Cook ענו על השאלות . أجيبوا عن الأسئلة . בחרו את התשובה הנכונה . إختاروا الإجابة الصحيحة . בחרו את התשובה הנכונה . إختاروا الإجابة الصحيحة . 10 15 20 23 1 2 UNITPART

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר