עמוד:21

NEW Words Reading You are going to read an article about Mark Inglis, a mountain climber . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ With a partner, talk about the picture 2 below . Use the words in exercise A1 and the phrases below to help you . Do you like … ? Yes, I like … Really ? I don’t like … שוחחו על התמונה . تحدّثوا عن الصورة . B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . ) change ( v climb ( v ) dangerous dream ( n ) fall ( v ) first hospital high a long time get sick give up was born Workbook, page 20 › 2 PART life suddenlyperson still freezing cold get better mountain people weather Workbook, page 19 › 21 1 UNITPART 2

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר