עמוד:20

Writing Capital Letters We use capital letters for : the word “I” I am a student . the beginning of a sentence The weather is nice today . the names of : the days of the week ( Monday ) cities ( Tel Aviv ) languages ( Hebrew ) countries ( Israel ) people ( Sam ) rivers ( Mississippi ) months ( January ) mountains ( Everest ) Answer the questions . A Who is your best friend ? . 1 On what days do you have English lessons ? . 2 When is your birthday ? . 3 Where do you live ? . 4 What languages do you want to learn ? . 5 Write the sentences with capital letters . B lucy is going to paris on sunday, july 12 . . 1 Lucy is going to Paris on Sunday, July 12 . barcelona is a big city in spain . . 2 i speak german and french . . 3 the mississippi is the longest river in the united states . . 4 mount hermon is in the north of israel . . 5 Write sentences for the following . C a river in Israel The Yarkon is a river in Israel . . 1 a city in the north of Israel . 2 a day of the week . 3 a country you want to visit . 4 a famous singer in Israel . 5 אנחנו משתמשים באותיות גדולות : تُستعمل الحروف الكبيرة : ענו על השאלות . أجيبوا عن الأسئلة . כתבו את המשפטים עם אותיות גדולות . أكتبوا الجمل مع أحرف كبيرة . כתבו משפטים . أكتبوا جملاً . 18 Workbook, page › 20

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר