עמוד:19

17 Workbook, page › Grammar Review : Present Progressive We use the Present Progressive to talk about things that are happening now . משתמשים ב - Present Progressive כדי לדבר על דברים שקורים עכשיו . تُستعمل صيغة الـ Present Progressive للتعبير عن أشياء تحدث الآن . I / you / he / she / it / we / they am / is / are verb + ing I am playing . I / you / he / she / it / we / they am / is / are not verb + ing She is not ( isn’t ) swimming . Am / Is / Are I / you / he / she / it / we / they verb + ing ? Is it raining ? Wh - word am / is / are I / you / he / she / it / we / they verb + ing ? What are you doing ? TIME EXPRESSIONS now / right now They are working now . A Are the sentences true or false ? 1 Picture a . The people are swimming in the river . false Picture b . The children aren’t visiting a castle . Picture c . It is raining now . Picture d . The family is watching a movie right now . With a partner, say more true / false 2 sentences about the pictures using the Present Progressive . B Answer the questions using the Present Progressive . 1 Picture a . Is it raining ? No, it isn’t raining . Picture b . Are the children having fun ? Picture c . What are the people doing ? Picture d . Where is the family hiking ? With a partner, ask more questions 2 about the pictures . Use the Present Progressive . נכון או לא נכון ? صحيح أم غير صحيح؟ הגידו משפטי נכון / לא נכון נוספים . قولوا المزيد من جمل صحيح / غير صحيح . ענו על השאלות . أجيبوا عن الأسئلة . שאלו שאלות נוספות על התמונות . إسألوا أسئلة إضافية أخرى عن الصور . 19 1 1 UNITPART

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר