עמוד:17

Listening A Vacation in Scotland You are going to hear a conversation about a vacation in Scotland . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ B למדו את המילים והביטויים החדשים . . Learn the new words and expressions تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . NEW Words amazing boat castle inside warmtree visit ( v ) show ( v ) sunny a rainy day go on a trip You’re welcome . get better go for a hikefreezing cold fun park With a partner, talk about the picture . 2 Use the words in exercise A1 and the phrases below to help you . I like … Me, too ! שוחחו על התמונה . تحدّثوا عن الصورة . 14 Workbook, page › beautiful mountain picture river vacation weather Workbook, page 13 › 17 1 UNITPART 1

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר