עמוד:10

D Now read William’s and Olivia’s posts . 1 do they ) עונות / فصل ( Which seasons write about ? קראו את הפוסטים של ויליאם ואוליביה . על אלו עונות הם כותבים ? إقرأوا البوستين لوليام وأوليفيا . عن أي فصلين من فصول السنة يكتبان؟ Name Capital City Country Hugo Switzerland Canberra Complete the chart about the posts 2 השלימו את הטבלה בעמוד 6 בחוברת העבודה . . on page 6 of the Workbook أكملوا الجدول في صفحة 6 في كرّاسة العمل . . WILLIAM || My name is William . I live in Bern It is the capital city of Switzerland . It is winter here . Outside it is snowing and it is very cold . It is not easy to get to school because there is ice on the roads . I can’t wait for the summer to begin . I want to play basketball with my friends in the sun ! January 10 | 8 : 17 ▼ OLIVIA || I’m Olivia and I’m from Canberra, the capital city of Australia . Here, in Australia it is summer and it is very hot ! In January, we have our summer vacation . I often go swimming, watch movies or meet my friends in town . We just have fun until the new school year starts in February . January 12 | 14 : 40 ▼ forum | home | board | gallery TEENs cli ck 10

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר