עמוד:8

NEW Words Reading You are going to read a webpage with posts from teens around the world . GET READY A האם אתם זוכרים את המילים האלו ? ? Do you remember these words 1 هل تذكرون الكلمات التالية؟ go swimming wintersummer watch a movieplay soccer school yearhave fun meet friends With a partner, talk about the pictures 2 below . Use the words in exercise A1 and the phrases below to help you . It is … He likes to … They like to … I also like to … שוחחו על התמונות . היעזרו במילים שלמעלה ובביטויים שלמטה . تحدّثوا عن الصور . إستعينوا بالكلمات الواردة أعلاه والعبارات الواردة أدناه . Learn the new words and expressions . Use B למדו את המילים והביטויים החדשים . היעזרו במילון . . the Glossary in the Workbook to help you تعلّموا الكلمات والعبارات الجديدة . إستعينوا بالقاموس . city weatherroad untilsun riveroutside snow ( v ) mountain nicecountry ice can’t wait free time summer vacation Workbook, page 5 › Workbook, page 4 › 1 PART 2 1 4 3 hot 8

ERIC COHEN BOOKS בע"מ


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר