עמוד:251

U n it 6 B A C K to L O N D O N ! Complete . . 11 * * התבוננו בתמונות והשלימו את המילים החסרות . העזרו במחסן המילים . تمعنوا بالصور، وأكملوا الكلمات الناقصة . استعينوا بمجمع الكلمات التالي . in l in front of l behind l between l on Match . . 10 * * a . Where do you live ? b . What do you like to do ? c . When do you go to sleep ? d . Why are you angry ? e . Who is your favorite singer ? f . How do you go to school ? at eight o ’ clock . 1 __ in Eilat . 2 __ by bike . 3 __ bake cookies . 4 __ because she took my book . 5 __ Omer Adam . 6 __ התאימו את השאלות לתשובות . لائموا بين الأسئلة والأجوبة . write a . A cute dog is _____________ the tree . b . My mother is _____________ the house . c . The table is _____________ the chairs . d . There are tulips _____________ on the table . e . The teacher is _____________ the class . 251

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר