עמוד:249

U n it 6 B A C K to L O N D O N ! Write . . 4 * כתבו את המילים בשפתכם . اكتبوا الكلمات بلغتكم . a . recipe _____________ b . biography _____________ c . Internet article _____________ d . globe _____________ e . poster _____________ f . story _____________ g . letter _____________ h . blog _____________ i . menu _____________ j . postcard _____________ Answer . . 6 * * * ענו על שמונה שאלות . מצאו את התשובות בתוך ספר הלימוד . أجيبوا عن ثمانية أسئلة . جدوا الإجابات في الكتاب التعليمي . _________________ ? a . Who writes a blog about the trip b . Who writes postcards in Eilat ? _________________ _________________ c . Who makes a webcast ? _________________ d . Name one story you read . ______________________________________ e . Name one poem you read . _____________________________________ f . Who took an online quiz ? _________________ g . Which article did you read ? _____________________________________ h . Which advertisement did you read ? _____________________________ i . Who is the biography about ? ___________________________________ j . Which restaurant had a menu ? __________________________________ k . How many maps are in the book ? _________________ Complete . . 5 * * השלימו את המשפטים בעזרת מחסן המילים . أكملوا الجُمل بمساعدة مجمع الكلمات التالي . . a . Holland is a __________________ in Europe b . There are many __________________ in a country . c . You can find all the continents on a __________________ . d . A __________________ is a very high place . e . The __________________ is very dry and hot . f . There is a lot of water in the __________________ . country l globe l cities l ocean l mountain l desert 249

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר