עמוד:242

Word Review After Course Book page 216 miss move record rhyme sad sing soft surprised the most ticket tired worried funny glad laugh like me made memories anything clean collected enjoy feel fun b . Write . כתבו את המילים שאינכם זוכרים . מצאו את פירושן ברשימת המילים בסוף ספר הלימוד . ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ اكتبوا الكلمات التي لا تتذكرونها . جدوا معانيها في قاموس الكلمات في نهاية الكتاب التعليمي . We laugh at a funny story . True / False . 1 Apples are usually soft fruit . True / False . 2 A mountain climber can feel tired after a long climb . True / False . 3 All children like to sing songs . True / False . 4 After we clean the house, it is very dirty . True / False . 5 a . Circle True or False . . 2 אם המשפט נכון, הקיפו True . אם המשפט שגוי, הקיפו False . اكتبوا ( True ) إذا كانت الجملة صحيحة، أو ( False ) إذا كانت خاطئة . . b . Write תקנו את המשפטים השגויים בתרגיל a 2 וכתבו אותם בשורות הבאות . صحّحوا الجُمل الخاطئة في التمرين a 2، واكتبوها على السطور التالية . l _______________________________________________________________ l _______________________________________________________________ l _______________________________________________________________ Think and write . . 1 חיזרו על המילים שלמדתם והשתמשו בהן כדי להשלים את התרגילים . راجعوا الكلمات التي تعلمتموها، واستخدموها كي تكملوا التمارين . . a . Tick סמנו ברשימה את המילים שאתם מבינים . ضعوا إشارة بجانب كل كلمة تفهمونها من بين الكلمات التالية . 242

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר