עמוד:226

. a . Read . 5 * * ميري قرأت الكتاب عن هانس برينكر، وكتبت نقداً عن الكتاب . اقرأوا ما كتبته ميري . מרי קראה את הספר על הנס ברינקר . היא כתבה ביקורת על הספר . קראו מה שמרי כתבה . Bo o k Re v i e w o f Ha n s Br i n k e r by Mary The book about Hans Brinker is very interesting . I like the story about the hero the best ! Hans is a small boy who lives in Holland . There are many dikes in Holland . Hans likes to play near the dikes . One day he sees a hole in the dike . He knows the boy puts his ) אמיץ شجاع ( hole can make a flood . So what does he do ? The brave finger in the dike and suddenly the water stops ! He stays near the dike all night . In the morning a man sees him . He calls some people to fix the hole . Hans is a big hero ! I think the book is great ! Hans is very brave . I want to be a hero, too ! Beginning Middle End Hans visits a friend . כתבו את המשפטים בעמודה הנכונה בטבלה לפי דעתכם . اكتبوا كلاً من الجُمل التالية في العمود الملائم في الجدول حسب رأيكم . l Hans finds a hole in the dike . l Hans visits a friend . l Hans hears the sound of water . Hans plays near the dike . l l Many people come to fix the dike . Hans cries for help . l l A man finds Hans . Hans is a hero . l l Hans stays near the dike all night . Hans puts his finger in the dike . l Sort . . 4 * * * 226

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר