עמוד:216

. Complete . 2 * * השלימו את המשפטים . אחר כך כתבו את המילים בתשבץ . أكملوا الجُمل . ثم اكتبوا الكلمات في اللغز . . Across : 5 A __ __ __ __ __ __ __ __ __ is a story of someone’s life Van Gogh is a __ __ __ __ __ __ artist . 7 Van Gogh’s paintings were famous after he __ __ __ __ . 8 Down : 1 Van Gogh’s paintings are very __ __ __ __ __ __ __ __ ,__ so only the rich can buy them . Vincent loved to paint pictures of __ __ __ __ __ __ __ . 2 Van Gogh __ __ __ __ pictures in dark colors . 3 In __ __ __ __ __ __ he learned to draw better . 4 Sometimes he __ __ __ __ __ __ to eat and sleep . 6 b r p yhagoi 1 3 2 5 4 6 7 8 Number . . 3 * * * מספרו את המשפטים לפי הסדר הנכון בביוגרפיה . قوموا بترقيم الجُمل وفقاً للترتيب الصحيح في السيرة الذاتية . . a . He painted the painting The Potato Eaters ____ b . At age 27, he decided to be an artist . ____ c . Van Gogh painted pictures with more feeling . ____ d . You can see his paintings in museums all over the world . ____ e . Van Gogh moved to Arles to learn more . ____ f . Vincent van Gogh was a teacher and a minister . ____ 216

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר