עמוד:214

. Write . 5 * * * בחרו נושא וכתבו הוראות . اختاروا موضوعاً، واكتبوا إرشادات . l How to make a vegetable salad l How to make a chocolate sandwich l How to pack for a trip How to __________________________________________ What you need : ______________________________________________ _______________________________________________________________ What to do : __________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________________________________________________ After Course Book page 188 ART IN HOLLAND NEW Words Color . . 1 * צבעו כל מילה ופירושה בצבע אחר . لوّنوا كل كلمة ومعناها بلون واحد . ביוגרפיה سيرة ذاتية facts להחליט يقرر painting עבודה ציור لوحة himself وظيفة، عمل עובדות حقائق job biography decide עצמו نفسه 214

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר