עמוד:208

184 After Course Book page Use the checklist to check your work . כתבו מילה לכל תמונה . اكتبوا كلمة لكل صورة . . Write . 1 * בדקו את עבודתכם בעזרת טבלת ההערכה . افحصوا عملكم بمساعدة جدول التقييم . 185 After Course Book page NEW Words _________________ _________________ _________________ a b c _________________ _________________ _________________ d e f Circle . . 2 * הקיפו את המילים שהן פעלים . ضعوا دائرة حول كل كلمة بصيغة الفعل . seed plant pour soil spoon add wait press mix cup צילמתי 5 עצים או פרחים . قمت بتصوير 5 شجرات أو زهرات . כתבתי שני משפטים לכל תמונה . كتبت جملتين لكل صورة . יצרתי קולג’ בעזרת התמונות והמשפטים . صنعت كولاج بمساعدة الصور والجُمل . בדקתי פיסוק, דקדוק ואיות . تأكدت من صحة علامات الترقيم، القواعد والإملاء . جدول تقييم טבלת הערכה Checklist 208

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר