עמוד:206

. Circle . 1 * הקיפו את המילה הנכונה . ضعوا دائرة حول الكلمة الصحيحة . 183 After Course Book page NEW Words SMELL THE FLOWERS ba tulip l quiet l wind bell doll l type l dc pretty l pump l parade wind when l mud l Match . . 2 * * התאימו בין חלקי המשפטים . لائموا بين أجزاء الجُمل . a . Many people in Holland b . Her new doll has c . They decorate their car d . This big windmill e . The animals are with colorful flowers . . 1 __ pumps water . . 2 __ made from flowers . . 3 __ visit the flower parade . . 4 __ a pretty dress . . 5 __ Circle True or False . . 3 * * * اكتبوا ( True ) إذا كانت الجملة صحيحة، أو ( False ) إذا كانت خاطئة . صحّحوا الجُمل الخاطئة . סמנו האם המשפטים נכונים ( True ) או לא נכונים ( False ) . תקנו את המשפטים הלא נכונים . a . A windmill can make energy . True / False b . A tulip is a food . True / False c . Many people come to parades . True / False d . There is no wind in winter . True / False l _________________________________________________________________ l _________________________________________________________________ 206

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר