עמוד:198

. Match . 2 * * התאימו בין חלקי המשפטים . لائموا بين أجزاء الجُمل . Always wear a helmet . 1 Put yor hands on the handlebars . 2 Turn your lights on at night . 3 Sign with your hands . 4 a . to tell drivers what you want to do . b . to protect your head . c . so drivers can see you . d . so you don ’ t fall . Answer . . 3 * * * ענו על השאלות . أجيبوا عن الأسئلة . ? a . Why are there rules for bike riding ______________________________________________________________ b . Do you think rules are important ? Why ? Why not ? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ c . Are there rules for bike riding in your country ? What are they ? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ Why are there so many rules ? when you ride your bike . It is too much to remember . Rick, the rules protect you בדקו את עבודתכם בעזרת טבלת ההערכה . افحصوا عملكم بمساعدة جدول التقييم . 176 After Course Book page Use the checklist to check your work . הכנסנו את כל כללי הבטיחות בפוסטר . أدخلنا قواعد السلامة في المُلصَق الإعلاني . כתבנו שני כללי בטיחות נוספים . كتبنا قاعدتي سلامة إضافيتين . ציירנו תמונות כדי להסביר את הכללים . رسمنا صوراً تشرح القواعد . קישטנו את הפוסטר . قمنا بتزيين المُلصَق . בדקנו פיסוק, דקדוק, וכתיב . تأكدنا من صحة علامات الترقيم، القواعد والإملاء . جدول تقييم טבלת הערכה Checklist 198

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר