עמוד:188

. a . Write כתבו את המילים בסדר הנכון על מנת לענות על השאלה . اكتبوا الكلمات بالترتيب الصحيح كي تجيبوا عن السؤال . ? What do the kids do animals / help / rainforest / the / They / in / the / . _________________________________________________________________ Answer the questions . . 2 INDEPENDENT READING Read . . 1 קראו על ארגון מיוחד הפועל באינטרנט . העזרו בתמונות ובתתי - הכותרת כדי להבין מה שאתם קוראים . اقرأوا عن منظمة مميزة تعمل في الإنترنت . استعينوا بالصور، وبالعناوين الفرعية كي تفهموا ما تقرأون . Save the Rainforest Save the Animals ! Do you like animals ? Do you want to save the animals in the rainforest ? Join our group ! Who are we ? We are a group of kids . . ) ארגון منظمة ( We have an organization ? ? What do we do ? We help the animals in the rainforest . . ) למות تموت ( We don’t want the animals to die ? How do we help ? We ask people for money . The money goes to vets . They help sick animals get better . We find people to work in the rainforest . They clean the rainforest . They build bridges for the monkeys . They plant trees . ) גשרים جسور ( ! ? What do you do Join our group ! Call 1800 - 8989585 or enter our Internet site : save_the_rainforest . com 188

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר