עמוד:184

. b . Write * * Complete . . 5 * * * כתבו את המשפטים בתרגיל a 5 בסדר הנכון . اكتبوا الجُمل في التمرين a 5 بالترتيب الصحيح . השלימו לפחות שני משפטים אודות האגדה שקראתם . أكملوا ثلاث جُمل عن الأسطورة التي قرأتموها . ______________________________________ a . A magical part of the story is . _________________________________________________________________ b . One problem in the story is ________________________________________ . _________________________________________________________________ c . The folktale teaches us that _______________________________________ . _________________________________________________________________ d . My favorite part of the folktale is ___________________________________ . _________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ The birds have boring colors . Word Review 4 after again boring celebrate center dirty fool hole holiday of course rainbow speak story taste thank worried After Course Book page 165 Think and write . . 1 חיזרו על המילים שלמדתם והשתמשו בהן כדי להשלים את התרגילים . راجعوا الكلمات التي تعلمتموها، واستخدموها كي تكملوا التمارين . . a . Tick סמנו ברשימה את המילים שאתם מבינים . ضعوا إشارة بجانب كل كلمة تفهمونها من بين الكلمات التالية . 184

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר