עמוד:183

U n it 4 W EL C O M E to P E R U a . Match . . 4 * * * התאימו את המשפטים לתמונות . העזרו בעמודים 160 - 162 בספר הלימוד . لائموا بين الجُمل والصور . استعينوا بالصفحات 160 - 162 من الكتاب التعليمي . . a . The colorful rainbow has black holes b . The birds have boring colors . c . The colors from the flowers come off . the insects . ) נלחמים يحاربون ( d . The phoenix and the birds fight e . Suddenly something magical happens to the birds . f . The birds want to be colorful . 3 5 4 6 2 1 183

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר