עמוד:162

NEW Words THE LOST CITY Match . . 1 * מתחו קו בין התמונה לבין המילה המתאימה . مدوا خطاً بين كل صورة والكلمة الملائمة لها . 138 After Course Book page a . This _________________ is very long . b . There are many small _________________ on the mountain . c . She lost her bag _________________ to the airport . d . The school library has _________________ of books . e . The buildings on this street are very _________________ . f . Can I ask you a _________________ about the English homework ? Find and complete . . 2 * * جدوا الكلمات التالية في لغز الحروف . ثم استخدموها كي تكملوا الجُمل . מצאו את המילים שבמחסן המילים בתוך תשבץ האותיות . אחר כך השתמשו בהן כדי להשלים את המשפטים . STOQAEO QUEULON AEREOLT NONSLDH ALOTRAE TRAILLW WEROFUA STONESY stones l question l on the way l old l a lot l trail Circle Yes or No . . 3 * * * הקיפו Yes או No כך שהמשפטים יהיו נכונים לגביכם . ضعوا دائرة حول Yes أو No بحيث تكون الجُمل صحيحة من وجهة نظركم . a . I see many buildings on the way to school . Yes / No b . There are many old books in my house . Yes / No c . I like to read a lot . Yes / No d . I like to ask many questions . Yes / No a b dc stones trail question old 162

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר