עמוד:152

. Write . 1 * כתבו את המילים במקום הנכון במצפן . اكتبوا كل كلمة في مكانها الصحيح في البوصلة . . Write and match . 2 * * סדרו את האותיות בסדר הנכון והתאימו את המילים לפירושן . رتبوا الحروف بالترتيب الصحيح، ولائموا بين الكلمات ومعانيها . . Complete . 3 * * * השלימו את המשפטים עם חלק מהמילים מתרגיל 2 . أكملوا الجُمل بواسطة قسم من الكلمات من التمرين 2 . . a . Oh no, I ___________________ the game b . There is a ___________________ in the classroom . There is water all over the floor ! c . There is a ___________________ with my new computer . It doesn ’ t work . d . I want to ___________________ first place in the competition . e . She needs to ___________________ her house at 2 o ’ clock . The bus is at 2 . 05 . NORTH l EAST l SOUTH l WEST After Course Book page 130 a . a w r ____________ b . s t l o ____________ c . e e a l v ____________ d . n i w ____________ e . p s i d e r t e n ____________ f . l o b e m p r ____________ g . o l d o f ____________ בעיה مشكلة לנצח يفوز، ينتصر שטפון فيضان נשיא رئيس לעזוב يترك، يغادر מלחמה حَرْب הפסידו خسروا . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 152

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר