עמוד:134

Present Progressive Yes / No Questions Circle . . 1 * הקיפו את התשובות הנכונות בהתאם לתמונות . ضعوا دائرة حول الجواب الصحيح لكل سؤال وفقاً للصور . . a . Is the girl wearing a hat ? Yes, she is . / No, she isn’t b . Is the boy holding a guitar ? Yes, he is . / No, he isn’t . c . Are the kids playing music ? Yes, they are . / No, they aren’t . d . Is the girl playing the guitar ? Yes, she is . / No, she isn’t . e . Is the boy singing ? Yes, he is . / No, he isn’t . f . Are the kids dancing ? Yes, they are . / No, they aren’t . Write and ask . . 2 * * כתבו שאלות בעזרת הטבלה . שאלו חבר / ה שלוש שאלות וכתבו את התשובות . اكتبوا أسئلة بمساعدة الجدول . اسألوا أحد أصدقائكم ثلاثة أسئلة، واكتبوا الأجوبة . Is Are you your friend your mother reading a magazine ? writing in a notebook ? making pizza for lunch ? asking questions ? sitting on a chair ? listening to the teacher ? _________________ _____________________________________________ _________________ _____________________________________________ _________________ _____________________________________________ _________________ _____________________________________________ _________________ _____________________________________________ _________________ _____________________________________________ Are you reading a magazine ? After Course Book page 115 No, I’m not . 134

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר