עמוד:88

. Color . 1 * צבעו באותו צבע כל מילה ופירושה . لوّنوا كل كلمة ومعناها بنفس اللون . מה ماذا What Why Who Where When How איפה أين מי مَنْ למה لماذا איך كيف מתי متى 69 After Course Book page Match . . 2 * * התאימו כל שאלה לתשובה המתאימה . כתבו את אות השאלה ליד מספר התשובה . لائموا كل سؤال مع إجابته الملائمة . اكتبوا الحرف الخاص بكل سؤال بجانب رقم الإجابة . ? a . Where can you see famous pictures b . Who helps you do homework ? c . Why are you at home ? d . What do you like to eat ? e . When is the bus coming ? f . How are you going to school ? do you usually eat chocolate cake ? ________ . 1 do your friends like to play ? ________ . 2 does your mother / father work ? ________ . 3 cooks dinner for you ? ________ . 4 do you get to school every day ? ________ . 5 do you learn English ? ________ . 6 ______________________________________________________________ . 1 ______________________________________________________________ . 2 ______________________________________________________________ . 3 ______________________________________________________________ . 4 ______________________________________________________________ . 5 ______________________________________________________________ . 6 At ten o’clock . 1 __ At the museum . 2 __ By bus . 3 __ Because it is raining . 4 __ My big sister . 5 __ Pasta with vegetables . 6 __ a . Write . . 3 * * * b . Ask and answer . * * * What l Where l When l How l Who اكتبوا أداة الاستفهام الملائمة لكل سؤال . l Why وجّهوا الأسئلة لأحد أصدقائكم، واكتبوا الإجابات . כתבו את מילת השאלה המתאימה לכל שאלה . שאלו את חברכם את השאלות וכתבו את התשובות . 88

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר