עמוד:70

52 After Course Book page Word Review 1 airplane beautiful brochure buy change cost float hotel how much language learn money postcard see shop watch b . Write . כתבו את המילים שאינכם זוכרים . מצאו את פירושן ברשימת המילים בסוף ספר הלימוד . ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ ____________________ اكتبوا الكلمات التي لا تتذكرونها . جدوا معانيها في قاموس الكلمات في نهاية الكتاب التعليمي . . Write . 2 תרגמו את המשפטים לשפתכם . ترجموا الجُمل التالية للغتكم . . a . There are ten postcards in the shop ____________________________________________________________________ b . This is a big airplane . ____________________________________________________________________ c . We can buy a watch in the shop . ____________________________________________________________________ d . How much is the watch ? ____________________________________________________________________ e . The hotel is beautiful . ____________________________________________________________________ Think and write . . 1 חיזרו על המילים שלמדתם והשתמשו בהן כדי להשלים את התרגילים . راجعوا الكلمات التي تعلمتموها، واستخدموها كي تكملوا التمارين . . a . Tick סמנו ברשימה את המילים שאתם מבינים . ضعوا إشارة بجانب كل كلمة تفهمونها من بين الكلمات التالية . 70

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר