עמוד:50

. Write . 2 * * a . Read . . 3 * * כתבו חרוז לכל מילה . اكتبوا كلمة لها نفس قافية الكلمة المُعطاة . קראו את השיר . اقرأوا القصيدة التالية . _____________ a . tree b . cry _____________ c . you _____________ d . day _____________ e . game _____________ three Little children far away, ‘Cross the ocean wide, ‘Though they do not look like us Are the same inside . Other children everywhere Iwould like to meet, Ones who live across the sea Others down the street . Near And Far by Kate Cox Goddard b . Circle . * * הקיפו בעיגול את המילים המתחרזות בשיר . ضعوا دوائر حول الكلمات التي لها نفس القافية في القصيدة . . Write . 4 * * כתבו מילה מתוך השיר מתחת לכל תמונה . اكتبوا كلمة من القصيدة تحت كل صورة . a d b e c f ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ ___________________ 50

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר