עמוד:27

U n it 1 E N G L A N D o u r H O M E Sort . . 5 * * * מיינו את המילים לעמודות המתאימות של כינויי הגוף . صنّفوا الكلمات في أعمدة الضمائر الملائمة . Harry l England l my friends l Mary and Rick l Rick and Il Martha you and me l you and Tom l the parents l you and Harry l your brother the kids l my sister l that girl l that boy l my brothers and I Israel l my friends and I l the apple l father l Mary l the country clock l flag l country l queen l palace WE LOVE ENGLAND After Course Book page 11 a . Write . . 1 * כתבו את המילים בתרשים הנכון . اكتبوا كل كلمة في المكان الملائم لها . NEW Words t 1 . c o u n r y 2 . 3 . . 5 . 4 we she you it he Harry they 27

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר