עמוד:13

I n tro d u ctory U n it Sort . . 2 מיינו את המילים . صنّفوا الكلمات . cut l pup l glue l up l cute l ugly l duke l jump mug l rude l use l June l huge lunch l under l tune l Read, circle and underline . . 3 اقرأوا الجُمل . ضعوا دائرة حول كل كلمة تحوي حرف u قصير . ضعوا خطاً تحت كل كلمة تحوي حرف u ممدود . קראו את המשפטים . הקיפו את המילים המכילות צליל u קצר . מתחו קו מתחת למילים המכילות צליל u ארוך . . a . The bug is under the rug b . She uses blue glue . c . It is summer in June . d . The ruler is under the mug . short u sound long u sound cut cute Read . . 4 תרגלו את קריאת הצלילים של האות u . تمرّنوا على قراءة أشكال اللفظ المختلفة للحرف u . Tuesday at the Zoo It’s a sunny Tuesday in June . Julie and Sue are at the zoo . Julie has a blue bag . It is under her feet . Sue has a blue bag, too . She hugs her bag . The girls like to look at the ducks in the blue pond . They look at the monkeys, too . The monkeys run and jump in their cage . The girls are having such fun at the zoo ! 13

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר