עמוד:8

. Read . 4 תרגלו את קריאת הצלילים של האות i . تمرّنوا على قراءة أشكال اللفظ المختلفة للحرف i . The Right Time Mike likes to fly his kite on a nice day . At six o’clock he rides his bike . But at nine o’clock there is no light in the sky . He cannot ride his bike or fly his kite . Mike does not cry . At night time he plays inside . You should try ! Read, circle and underline . . 3 اقرأوا الجُمل . ضعوا دائرة حول كل كلمة تحوي حرف i قصير . ضعوا خطاً تحت كل كلمة تحوي حرف i ممدود . קראו את המשפטים . הקיפו את המילים המכילות צליל i קצר . מתחו קו מתחת למילים המכילות צליל i ארוך . . a . The fish is in the water b . Smile for the picture ! c . The kite is high in the sky . d . There is no light at night outside . Sort . . 2 מיינו את המילים . صنّفوا الكلمات . my l by l light l fine l lime l try fight l night l time l shine l bright l sly y i - e ight pry kite right 8

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר