עמוד:6

. Read . 1 Sort . . 2 Read, circle and underline . . 3 קראו את המילים . اقرأوا الكلمات . מיינו את המילים . صنّفوا الكلمات . اقرأوا الجُمل . ضعوا دائرة حول كل كلمة تحوي حرف e قصير . ضعوا خطاً تحت كل كلمة تحوي حرف e ممدود . קראו את המשפטים . הקיפו את המילים המכילות צליל e קצרה . מתחו קו מתחת למילים המכילות צליל e ארוכה . hen leg leaf street city need seven met l desert l yes l meet l mess l near teeth l sunny l excited l happy l jeans l bed a . Get ready for a trip in September . b . I see the queen by the sea . c . My street is next to the beach . d . What is the name of your pet snake ? eat family Read . . 4 תרגלו את קריאת הצלילים של האות e . تمرّنوا على قراءة أشكال اللفظ المختلفة للحرف e . The Green Peaches It is spring . The baby sees a green peach tree . The tree has three peaches . “Mommy,” says the baby . “I want to eat a peach, please . ” “No, baby,” says Mommy . “The peaches are green . The peaches are not sweet . The season for peaches is near . In the summer, you can eat many sweet peaches . " short e sound long e sound met meet The Sounds of E peach ea happy _y wheel ee wet e 6

UPP - University Publishing Projects


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר