עמוד:48

48 1 . نَكْتُبُ . 2 . نُساعِدُٱلزَّرافاتِفي ٱلْوُصولِإِلى طَعامِها بِٱلْمُرورِبِحَرْفِٱلتّاءِفَقَط . حَرْفُ ٱلتّاء ت تـ ـتـ ـت ت ت بُسْتان تي توت ـت ـتـ تــ ـتـ ثـ ن ث ـن ـب ـنـ ـبـ بـ نـ ـث ـثـ ب ـتـ ت ت ت ـت ـت ـت ـتـ ـتـ تـ تـ ت

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר