עמוד:44

44 7 . أَيْنَتَخْتَبِئُٱلْكَلِماتُ : سَبَحَ، حَرَسَ، سَمَحَ، بَرَدَ؟ نُحَوِّطُها، كَما في ٱلْمِثالِ . 8 . نَمُدُّخَطًّا بَيَْٱلْمَقاطِعِلِنُكَوِّنَكَلِماتٍ، كَما في ٱلْمِثالِ . 6 . نَقْرَأُوَنَكْتُبُٱلْعَدَدَٱلْمَطْلوبَ، كَما في ٱلْمِثالِ . حامَمَسَحَسَحَبَمَسار عَدَدُ ٱلْمَقاطِعِ عَدَدُٱلَْصْواتِ عَدَدُ ٱلْمَقاطِعِ عَدَدُٱلَْصْواتِ عَدَدُ ٱلْمَقاطِعِ عَدَدُٱلَْصْواتِ عَدَدُ ٱلْمَقاطِعِ عَدَدُٱلَْصْواتِ 2 5 حَبَسَ رَرَمَ سَدَحَ سـَرَحا حَـ مَـ باح ـحاب مَـرَح ـمام

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר