עמוד:28

28 7 . نَقْرَأُوَنَكْتُبُٱلْعَدَدَٱلنّاقِصَ، كَما في ٱلْمِثالِ . 8 . نَمُدُّ خَطًّا بَيَْ ٱلْجُمْلَةِ وَٱلرَّسْمَةِ ٱلْمُلئِمَةِ . سارَبابا رَبابداسَبَرَمَ بَرَدَبابا عَدَدُ ٱلْمَقاطِعِ عَدَدُٱلَْصْواتِ عَدَدُ ٱلْمَقاطِعِ عَدَدُٱلَْصْواتِ عَدَدُ ٱلْمَقاطِعِ عَدَدُٱلَْصْواتِ 32 64 6 . نُحَوِّطُ ٱلْمَقْطَعَ ٱلْمُلئِمَ لِنُكَوِّنَ كَلِمَاتٍ، ثُمَّنَكْتُبُها كَما في ٱلْمِثالِ . سَرَم مَر سَمَر مَراب رام با با ما سا سا رَ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר