עמוד:18

18 1 . نَكْتُبُ . 2 . أَيْنَنَرى حَرْفَٱلسّيِ ( س ) ؟ نُلَوِّنُٱلسَّجّادَةَٱلَّتي يوجَدُعَلَيْها حَرْفُٱلسّيِ فَقَط، كَما في ٱلْمِثالِ . حَرْفُ ٱلسّي س سـ ـسـ ـس س س جَرَس ساعَة ـس ـسـ ـسـ 3 . أَيْنَ نَرى حَرْفَ ٱلسّيِ؟ نَكْتُبُ ( ) ، كَما في ٱلْمِثالِ . ْ شَفسِتار رَسْماتثوممِسْطَرَةشَ س سـ ـسـ ـس سـ ـس س ـسـ س شـ ـتـ ـسـ سـ ـس ش ـشـ ِكُرْسيّ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר