עמוד:150

| מדריך למורה - פרק 6 150 רוב שואל על הביטוי < ( גדול מ . . . ) שון כתב קוד כדי להעלות את קודי לשלב 2 לאחר שהגיע ל- 10 נקודות . א . שון הריץ את הקוד וגילה שקודי הגיע לשלב 5 . הסבירו מדוע זה קרה : תקנו את הקוד של שון כך שקודי יגיע רק לשלב 2 ( ולא לשלב 3 או יותר ) : ב . לעולמים < ניקוד 9 אם אז 2 ל שלב קבע לעולמים < ניקוד 9 אם אז 1 ב שלב שנה שון השתמש בפקודה שנה שלב ב- 1 ולכן בכל סבב של הלולאה ערך המשתנה גדל ב- 1 . רוב שואל על המשתנה חיים 1 . כיצד יפעל הקוד של סיגל ? 2 . האם הקוד של ערן יפעל באופן שונה ? הסבירו : הקוד של סיגל הקוד של ערן כשמשנים את ערך החיים ב- ( 1 - ) מקטינים את החיים ב- 1 . ש י מ ו ל ב מיאו 2 נגן צליל נוגע בצבע ? אם אז < שלב 1 אם אז שלב 1 = אם אז 2 - ב חיים שנה 1 - ב חיים שנה מיאו 2 נגן צליל נוגע בצבע ? אם אז אחרת < שלב 1 אם אז 2 - ב חיים שנה 1 - ב חיים שנה אאוץ׳ ! אמור למשך 1 שניות אאוץ׳ ! אמור למשך 1 שניות בכל שלב שערכו גדול מאחד ( ,4 ,3 2 . . . ) החיים יקטנו ב- 2 בהיתקלות במכשול . בכל מקרה אחר ( במקרה שלנו – שלב שערכו הוא אחד ) החיים יקטנו ב- 1 בהיתקלות במכשול . הקוד של ערן יפעל בצורה שקולה מבחינת הטיפול במשתנה חיים ( משום שקבוצת הערכים שאינם גדולים מאחד היא אותה קבוצה המכילה רק את אחד ) . ערן וסיגל כתבו שני קטעי קוד המעדכנים את החיים עבור קודי במשחק "קודי מתקדם בשלבים" . ג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר