עמוד:115

מדריך למורה - פרק 5 | 115 קוד מלא למשחק : . 13 לעולמים נוגע בצבע ? אם אז יוני 1 קבע תלבושת ל 2 אמור חפשו את הרמזים כדי לצאת למשך שניות 2 אמור זוזו באמצעות החיצים למשך שניות 70 - y : 195 - קפוץ אל x : 90 פנה לכיוון קבע גודל ל 60 % חדר 2 קבע רקע ל 115 - y : 220 - קפוץ אל x : אמור נסו לחיצה על מקש הרווח חדר 1 קבע רקע ל לעולמים Wolf Howl נגן צליל עד לסיום רווח כאשר נלחץ מקש נוגע בצבע ? אם אז חדר 3 קבע רקע ל 2 אמור הקישו את המספר למשך שניות 7 כאשר נלחץ מקש alien creak1 נגן צליל יציאה קבע רקע ל יוני 2 קבע תלבושת ל כל הכבוד ! אמור חץ שמאלי כאשר נלחץ מקש 90 - פנה לכיוון 10 זוז צעדים חץ ימני כאשר נלחץ מקש 90 פנה לכיוון 10 זוז צעדים חץ מעלה כאשר נלחץ מקש 0 פנה לכיוון חץ מטה כאשר נלחץ מקש 180 פנה לכיוון 10 זוז צעדים 10 זוז צעדים יוני door creak עד לסיוםנגן צליל כאשר לוחצים עלכאשר לוחצים על

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר