עמוד:429

429 פתרונות חלק ג - פרק 19 פתרונות לתרגילים פרק 19 א . ב . 968 ג . ד . 4 . 1934 ה . 4 . 1934 . 11 I . 21 1א . 2 . 33929 , ] A [ 827 . 2 = 0 ב . 2 . 33929 , 827 . 2 ג . ] sec [ א . ב . . 1 א . Δ ב . . 41 א . ב . . 51 א . מעגלית : 7 . 3 , ריבועית : ב . מעגלית : 55 . 23 , ריבועית : . 61 א . ב . ג . ד . . 71 א . ב . , . 81 א . ב . ג . . 91 ד . הכא"מ הוא מרבי כאשר מישור התיל המלבני מקביל לשדה המגנטי . הכא"מ הוא מזערי כאשר מישור התיל המלבני מאונך לשדה המגנטי . ה . המהירות החוצה והשדה המגנטי שמאלה, על פי כלל יד ימין הזרם יהיה בכיוון מ - M ל - N ( נגד השעון ) . א . ב . . 101 05 . 10 למטה . 159 . 30 למטה, MN 21 . 40 למעלה, BC ג . AD ד . התשובות לא ישתנו, השטף הכולל אינו משתנה כי הוא אינו תלוי במקום הציר . ~ . 111 א . 06 . 1 ב . ג . פרק - 36 Fig V ] [ ε t [ s ] 10 3 . 0 2 . 0 1 . 0 10 - ד . ה . 08 . 8 ו . 0064 . 0 ז . 07 . 15 א . ב . ג . ד . . 121 א . ב . ג . . 11 א . ב . ג . ד . % 12 ה . . 141 במצב בו מישור הסליל ניצב לשדה המגנטי, השטף מרבי, והכא"מ שווה לאפס . מישור הסליל ניצב לשדה בזמנים : ] t = 0 . 1 [ s ] , t = 0 . 2 [ s ] , t = 0 . 3 [ s . ~

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר