עמוד:418

418 פתרונות חלק ג - פרק 16 א . נדרש : R = d , מכאן : . . 121 ב . המתח : . מאחר שעל החלקיקים הנכנסים לשדה המגנטי פועל כוח בכיוון שמאלה, על פי כלל יד ימין המטענים הם שליליים, לכן לוח G מחובר להדק השלילי של המקור ולוח H מחובר להדק החיובי של המקור . 1 ג . החלקיק יבצע חצי מעגל ויעזוב במרחק d 2 שמאלה מנקודת כניסתו לשדה המגנטי . ד . א . . 11 1 ב . כיוון השדה המגנטי הוא החוצה מהדף . בכניסת האלקטרונים לאזור שבו שורר שדה מגנטי צריך לפעול עליהם כוח כלפי מעלה, לשם כך על פי כלל יד ימין כיוון השדה המגנטי צריך להיות החוצה מהדף . ג . האלקטרונים ינועו בתנועה מעגלית ( יבצעו רבע מעגל ) כי הכוח הוא קבוע בגודלו וניצב לכיוון המהירות, 3 - 10 ∙ 67 . 1 = B לכן התנועה היא במעגל . ד . ] T [ א . ב . ] R = 0 . 0215 [ m . 141 ג . ד . א . מפירוק וקטור המהירות לשני רכיבים, אחד בכיוון מקביל לשדה המגנטי והשני ניצב לשדה המגנטי, . 151 תתקבל תנועה המהווה צירוף של שתי תנועות בלתי תלויות . האחת בכיוון המקביל לשדה המגנטי, שהיא תנועה קצובה, והשנייה במישור הניצב לשדה המגנטי, שהיא תנועה מעגלית . צירוף שתי התנועות הללו יוצר מסלול בורגי בעל פסיעה קבועה . ב . ג . ד . א . ב . ג . . 161 ד . הכוח המגנטי אינו מבצע עבודה כי הכוח פועל במאונך למסלול . עבודת הכוח החשמלי שווה אפס כי העתק החלקיק הכולל שווה לאפס . 1 ה . [ 1 ] , [ 2 ] : התשובות לא ישתנו, על חלקיק הנע בכיוון או נגד השדה המגנטי לא פועל כוח . G Ek [ J ] H V - + d = 1 [ mm ] q 3 . 2 . 10 - 16 x [ m ] 002 . 0 001 . 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר