עמוד:416

416 פתרונות חלק ג - פרק 16 פתרונות לתרגילים פרק 16 א . התוצאה של כוח קבוע בגודלו הניצב לכיוון המהירות היא תנועה במעגל במהירות קבועה . . 11 ב . מהירות היציאה שווה למהירות הכניסה . הכוח המגנטי אינו מבצע עבודה ולכן אין שינוי באנרגיה הקינטית . ג . . א + ב . ג . ד . . 21 א . החוצה , פנימה , החוצה . . 1 1 ב . בנקודה A1 : [ 1 ] + [ 2 ] כיוון השדה השקול הוא החוצה והמטען הוא שלילי, לכן הכוח פועל בכיוון ימינה כשהוא נע מטה, וכלפי מעלה כשמהירותו ימינה . [ 3 ] + [ 4 ] כשהמטען נע בכיוון השדה או כנגד כיוון השדה, לא פועל כוח . 1 1 בנקודה B1 : [ 1 ] + [ 2 ] כיוון השדה השקול הוא פנימה והמטען הוא שלילי, לכן הכוח פועל בכיוון שמאלה כשהוא נע מטה, וכלפי מטה כשמהירותו ימינה . [ 3 ] + [ 4 ] כשהמטען נע בכיוון השדה או כנגד כיוון השדה לא פועל כוח . 1 1 בנקודה C1 : [ 1 ] + [ 2 ] כיוון השדה השקול הוא החוצה והמטען הוא שלילי, לכן הכוח פועל בכיוון ימינה כשהוא נע מטה, וכלפי מעלה כשמהירותו ימינה . [ 3 ] + [ 4 ] כשהמטען נע בכיוון השדה או כנגד כיוון השדה לא פועל כוח . א . בכיוון מעלה . ב . בכיוון שמאלה . . 41 כיוון השדה המגנטי בנקודה C הוא למעלה, המהירות פנימה, לכן הכוח על מטען שלילי הוא שמאלה על פי כלל יד ימין . א . מגמת תנועת הפרוטון היא נגד כיוון תנועת מחוגי השעון . מאחר שכיוון השדה המגנטי הוא "פנימה לתוך . 51 הדף", כדי שיפעל כוח כלפי מרכז המעגל ( על פי כלל יד ימין ) , כיוון התנועה של מטען חיובי צריך להיות מנוגד למגמת סיבוב מחוגי השעון . ב . 11 ג . [ 1 ] מגמת סיבוב האלקטרון שונה ממגמת סיבוב הפרוטון כי לאלקטרון מטען שסימונו שלילי, ולכן האלקטרון ינוע בכיוון השעון . [ 2 ] על פי הביטוי לתדירות שמצאנו בסעיף הקודם, ככל שהמסה גדולה יותר, התדירות קטנה יותר . מאחר שמסת הפרוטון גדולה ממסת האלקטרון, תדירות הסיבוב של הפרוטון קטנה מתדירות הסיבוב של האלקטרון . 1 ד . [ 1 ] , רדיוס הסיבוב יקטן . [ 2 ] , תדירות הסיבוב תגדל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר