עמוד:410

410 Q V ב . ] Q2 = 16 [ V ] , Q3 = 8 [ V ] , VT = 2 . 88 01· - 4 [ C = 2 17 . 11א . ] C [ 4 - 01· 44 . 1 = 3 V ( רמז : יש למצוא מתח על קבל 1 ועל קבל 3 ולחסר ביניהם ) . V ב . ] CD = - 1 . 33 [ V 18 . 11א . ] AB = 10 [ V V C = 1 . 44 01· - 4 [ C ] , Q2 C = 18 [ V ] , Q 2 C = 2 . 88 01· - 4 4 C ] , V [ 19 . 11א . C 4 ב . ] C = 18 [ V 4 V C = 6 [ V ] 6 C = 1 . 44 01· - 4 [ C ] , V3 C = 1 . 44 01· - 4 [ C ] , Q3 C = 12 [ V ] , Q 6 V V2 = 16 [ V ] , V ג . 0 = V1 = V1 ב . 0 = V ] , V2 [ 8 . 12 = 2 20 . 11א . ] V [ 2 . 3 = 1 V V1 = V3 = 7 . 692 [ V ] , V ב . ] J [ 4 - 01· 4 ג . ] V ] , V3 = 10 [ V ] , V2 = 6 . 1538 [ V [ 2 = 2 21 . 11א . ] V [ 8 = 1 V V3 = 15 . 384 [ V ] , V = 1 ד . ] V [ 1538 . 6 = 2 22 . 1א . [ 2 ] + [ 1 ] ב . [ 2 ] + [ 1 ] ε . ג . המטען הכולל אינו משתנה אבל הקיבול של קבל 3 קטן ומכאן שהמתח על 3 גדל פי r על 1 ו - 2 הקיבול אינו משתנה ולכן גם המתח אינו משתנה . V V1 = V לאחר החיבור : ] V ] , V2 = 25 . 55 [ V [ 20 = 2 2 . 1 א . לפני הניתוק : ] V [ 30 = 1 ב . לפני הניתוק : לאחר החיבור : V V1 = V לאחר החיבור : ] V ] , V2 = 7 . 77 [ V [ 20 = 2 24 . 1א . לפני הניתוק : ] V [ 30 = 1 1 ב . לפני הניתוק : לאחר החיבור : Q , על כל שאר הקבלים אין מטען ואין מתח . C ] , V [ 5 - 01· 8 = 1 25 . 1א . ] V [ 10 = 1 Q C ] , V2 = 1 . 33 [ V ] , Q2 = 2 . 128 01· - 5 [ C ] , V [ 5 - 01· 33 . 5 = 1 ב . ] V [ 66 . 6 = 1 V V ] 3 = 5 . 32 01· - 6 [ C ] , V4 = 2 . 66 01· - 5 [ C ] , Q4 = 5 . 33 [ V ] , Q [ 33 . 1 = 3 ג . [ 1 ] ] J ] ] 2 [ 4 01· - 4 [ J [ 4 - 01· 66 . 2 ד . כתוצאה מתנועת המטענים מקבל 1 לשאר הקבלים בתהליך הטעינה התפתח חום בתילים . 410 פתרונות חלק ב - פרק 13

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר