עמוד:407

407 פתרונות לתרגילים פרק 12 1 . 1 א . חוק הזרמים בצומת A : בעניבה השמאלית ( הקפה בכיוון השעון ) : בעניבה הימנית ( הקפה בכיוון השעון ) : ב . חוק הזרמים של קירכהוף מתבסס על חוק 1שימור 1המטען 1החשמלי . חוק העניבות של קירכהוף מבוסס על חוק 1שימור 1האנרגיה . ɛ ɛ , ] V [ 32 = 2 2 . א . ] A [ 2 ב . ] V [ 81− ג . ] V [ 28 = 3 V ד . [ 1 ] ] AB = 31− . 8 [ V ] ] 2 [ I = 2 . 6 [ A V ab = 8 . 6 [ V ] ] 3 [ cd = 29 . 4 [ V ] , Vef = 28 [ V ] , V . 11 א . לפי חוק הזרמים : עבור העניבה העליונה ( הקפה נגד כיוון השעון ) : עבור העניבה התחתונה ( הקפה בכיוון השעון ) : ב . ג . ד . [ 1 ] [ 2 ] 1 ε 2 ε 3 ε R1 R2 R3 A B I2 I3 I1 פרק - Fig 12 b S AB R1 = 2 Ω r 1 = 1 Ω V ] [ 6 = 1 ε R3 = 4 Ω R Ω 6 = 2 r 3 = 1 Ω V ] [ 28 = 3 ε r 2 = 1 Ω V ] [ 32 = 2 ε ab ef d c פרק - פתרנות 13 Fig I1 I2 I3 I2 I3 I1 AB R1 ε 1 R3 R2 ε 2 A 407 פתרונות חלק ב - פרק 12

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר