עמוד:399

399 פתרונות חלק א - פרק 5 q ב . ג . , . 111 1א . ] C [ 8 - 01· 3 = 1 ד . ה . , Q ב . ] V [ 3000 ג . ] V [ 1200 ד . 0 ה . ] J [ 5 - 01· 6 - . 121 א . ] C [ 8 - 01· 8 - = 2 א . ] C [ 8 - 01· 33 . 5 - ב . ] V [ 2000 ג . 0 = V ד . ] V [ 1602 ה . ] J [ 5 - 01· 4 - . 11 א . , ב . כיוון תנועת האלקטרונים מכדור 2 אל כדור 1 . . 141 ג . 1א . ] C [ 8 - 01· 33 . 8 ב . ] m [ 093 . 0 ג . ] J [ 6 - 01· 6 . 2 . 151 ד . [ 1 ] [ 2 ] ] V [ 2250 ה . א . כדור ימני : כדור שמאלי : ב . ג . כדור ימני : Q' = 2 Q קליפה : Q' = 2 Q . 161 ד . כדור ימני : כדור שמאלי : קליפה : א . כדור ימני : כדור שמאלי : 0 ב . קליפה : ג . כדור ימני : Q' = - Q כדור שמאלי : Q' = - 5 Q . 171 1 ד . כדור ימני : כדור שמאלי : קליפה : א . ] m [ 8 . 0 ב . [ 1 ] ] C ] ] 2 [ 2 . 133 01· - 7 [ C [ 7 - 01· 422 . 1 ג . ] m [ 174 . 0 . 181 א . פנימית : חיצונית : ב . בשתיהן : ג . [ 1 ] [ 2 ] . 191 א . פנימית : Q 2 - חיצונית : Q 6 - . 201 11 ב . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] ג . על פי חוק גאוס, השדה החשמלי ב - A ו - C שווה לאפס . המטען נטו בתוך משטח גאוסי שנבחר שווה אפס ( קו מקווקו בתרשים ) . 1 ד . A B D R R 3 R - 6 Q 4 Q 2 + Q 2 - C ה . [ 1 ] עוצמת השדה בנקודה B תשתנה . הסבר : אם מאריקים את הכדור הפנימי, אז הפוטנציאל על פניו יהיה שווה לאפס . לפני הארקתו היה הפוטנציאל על פניו שונה מאפס, מכאן שהמטען על פני הכדור הפנימי השתנה . לפיכך עוצמת השדה ב - B , שנקבעת על ידי מטען הכדור בלבד, תשתנה . [ 2 ] עוצמת השדה בנקודה B 1לא 1תשתנה . אם מאריקים את הקליפה, מטען הכדור לא ישתנה ולכן השדה ב - B , שנקבע על ידי מטען הכדור בלבד, לא ישתנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר