עמוד:336

דוגמה מספר ( 1 ) מוט מוליך AB שאורכו L ותיל מוליך ארוך מאוד הנושא זרם קבוע I נמצאים במישור אחד כשהם ניצבים זה לזה . מרחק הקצה B של המוט מהתיל הוא a ) ראו תרשים א ( . תרגילים לדוגמה ( כולל פתרון ) אם המוט נע בכיוון מקביל לתיל במהירות קבועה v ונשאר כל העת מאונך למוליך : איזה קצה של המוט יהיה חיובי ? נמקו . א . האם דרוש כוח כדי שהמוט ינוע במהירות קבועה ? נמקו . ב . מציבים את המוט במקביל לתיל במרחק a ממנו . המוט נע במהירות קבועה v לכיוון התיל ) ראו תרשים ב ( . באיזה קצה של המוט יצטברו מטענים חיוביים ? נמקו . ג . האם דרוש כוח כדי שהמוט ינוע במהירות קבועה ? נמקו . ד . פתרון דוגמה מספר ( 1 ) מטענים חיוביים יצטברו בקצהו התחתון של המוט ) B ( . על פי כלל יד ימין, כיוון השדה המגנטי שהתיל יוצר א . במקום שבו נמצא המוט הוא פנימה וכיוון המהירות הוא שמאלה, לכן כיוון הכוח על מטען חיובי הוא כלפי מטה . הכא”מ הוא קבוע מכיוון שכל הגדלים הם קבועים ) v , B , L ( . מאחר שאין זרם, לא פועל כוח . ב . מטענים חיוביים יצטברו בקצהו הימני של המוט ) A ( . על פי כלל יד ימין, כיוון השדה המגנטי שהתיל יוצר ג . במקום שבו נמצא המוט הוא פנימה וכיוון המהירות הוא כלפי מטה, על כן כיוון הכוח על מטען חיובי הוא ימינה . הכא”מ אינו קבוע כי עוצמת השדה המגנטי תלויה במרחק . מאחר שהמרחק קטֵן, עוצמת השדה המגנטי ד . גדֵלה ולכן גודל הכא”מ המושרה גדֵל . בזמן השינוי של הכא”מ המושרה נוצרים זרמים, ולכן יפעל כוח מושרה כלפי מעלה, כלומר יש להפעיל כוח חיצוני כלפי מטה כדי שהמוט ינוע במהירות קבועה . פרק - 16 Fig תרשים בתרשים א A B I v a AB I v a 336 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר