עמוד:330

הגודל שווה למהירות המוט v , מכאן : . ביטוי זה שווה לביטוי שהתקבל כאשר חישבנו את הכא"מ המושרה שנוצר עקב תנועת המוט . מכאן : . מסקנה : גודלו של הכא"מ המושרה במעגל חשמלי סגור שווה לקצב השינוי בשטף המגנטי דרכו . חוק ניסיוני זה נקרא " חוק פאראדיי " . את כיוונו של הכא"מ המושרה נלמד לקבוע בהמשך הפרק . הכללה של חוק פאראדיי מתברר שהמסקנה הנקראת על שמו של פאראדיי אינה ייחודית למקרה שתיארנו ) של מוט הנע כשהוא מחובר למסגרת בשדה מגנטי ( , אלא תקפה במקרים רבים נוספים . הנה מספר הדגמות שבהן ניתן לצפות בתופעה זו : 1 . מגנט מתקרב ומתרחק מסליל שדרכו זורם זרם . כאשר המגנט מתקרב לסליל, יותר קווי שדה חודרים דרך השטח הכלוא בסליל, כלומר השטף המגנטי גדל, וכתוצאה מכך יתקבל כא"מ מושרה שיגרום לזרם מושרה ) שכיוונו תלוי בכיוון השדה ( . כאשר המגנט יתרחק מהסליל, השטף המגנטי יקטן, ושוב יתקבל כא"מ מושרה שיגרום לזרם מושרה בכיוון ההפוך . 2 . שני סלילים מונחים זה לצד זה, כאשר אחד מהם מחובר למקור מתח ולנגד משתנה ) בטור ( , והשני למד - זרם ) ללא מקור מתח ( . כאשר בסליל הראשון זורם זרם קבוע, לא קורה דבר בסליל השני . הזרם החשמלי הזה יוצר שדה מגנטי במרחב סביבו, כולל באזור שבו נמצא הסליל השני . כאשר מגדילים את עוצמת הזרם בסליל הראשון ) על ידי הקטנת ההתנגדות ( , השדה המגנטי באזור הסליל השני גדל, והמשמעות היא שינוי בשטף המגנטי הכלוא בסליל . כתוצאה מכך נוצר כא"מ מושרה וכן זרם מושרה דרך הסליל השני . כאשר מקטינים את עוצמת הזרם בסליל הראשון על ידי הגדלת ההתנגדות, שוב ישתנה השטף המגנטי דרך הסליל השני, וכתוצאה מכך ייווצר בו זרם, הפעם בכיוון ההפוך . מסקנה : חוק פאראדיי הוא בעל משמעות כללית ואינו מוגבל רק למקרה של תנועת מוליך בתוך שדה מגנטי . בכל פעם שיש שינוי בזמן של השטף המגנטי במעגל חשמלי, השינוי מלווה ביצירת כא"מ מושרה היוצר זרם מושרה . פרק - 7 Fig NNN ג . הוצאת מגנט מהסלילב . הכנסת מגנט לסלילא . מגנט במנוחה פרק - 8 Fig סליל ראשון סליל שני זרם קבוע בסליל הראשון הגדלת הזרם בסליל הראשון הקטנת הזרם בסליל הראשון + _ + _ + _ ג . הוצאת מגנט מהסלילב . הכנסת מגנט לסלילא . מגנט במנוחה 330 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר