עמוד:328

כוחות הפועלים על מוליך נושא זרם הנע בשדה מגנטי מקורה של האנרגיה המתפתחת בנגד היא בהזזת המוליך בתוך השדה המגנטי, פעולה שכדי לבצע אותה יש צורך בהפעלת כוח חיצוני שמבצע עבודה . על המוט המוליך הנע בשדה המגנטי פועלים שני כוחות : כוח חיצוני בכיוון ימינה , ו כוח מגנטי ) שנקרא גם כוח מושרה ( , שאותו מפעיל השדה B על המוליך שבו זורם זרם, וכיוונו שמאלה על פי כלל היד הימנית . אם נניח שהמוט נע בתנועה קצובה, הרי ששקול הכוחות שווה לאפס : . גודלו של הכוח המגנטי הוא ) כפי שראינו בפרק הקודם ( : ומכאן : עבודת הכוח החיצוני והכא"מ המושרה העבודה שנעשית על ידי הכוח החיצוני כאשר ההעתק של המוט שווה ל - היא : כאשר התנועה קצובה, מתקיים : ומכאן : נשתמש בהגדרת הזרם החשמלי : ומכאן : מכאן ש עבודת הכוח החיצוני ליחידת מטען היא : ביטוי זה זהה לביטוי שקיבלנו עבור הכא"מ המושרה שנוצר בין קצות המוט הנע בשדה המגנטי, . מסקנה : עבודת הכוח החיצוני היא המקור לאנרגיה החשמלית במעגל . מכיוון שראינו שהכוח המגנטי הפועל על המוט המוליך שווה בגודלו לכוח החיצוני, גם העבודה שהם מבצעים שווה . הקשר בין הספק הכוח החיצוני לבין הספק החום המתפתח בנגד כאשר ההתנגדות הכוללת של המעגל היא R , עוצמת הזרם המושרה היא : הספק החום המתפתח בנגד שווה ל : הספק הכוח החיצוני שווה לעבודת הכוח החיצוני ) השווה בגודלה לעבודת הכוח המגנטי ( ביחידת זמן : 4 Fig R I I I I L B Fext F B Δx F . מסקנה : הספק החום המתפתח בנגד שווה להספק הכוח החיצוני ext 328 פרק 18 כא״מ מושרה, חוק פאראדיי וחוק לנץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר